აპლიკაცია კლინიკების სრული მომსახურებისათვის
ლაბორატორიისთვის ცენტრალური აპლიკაცია
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის ბიოქიმიის აპარატებისთვის
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის სისხლის საერთოს აპარატებისთვის
საწყობის და რეალიზაციის ობიექტების მართვა
SCS
შატო მუხრანისთვის
ტურისტული კომპანია
სიგმა ჯგუფი