სააფთიაქო რეალიზაცია
აპლიკაცია კლინიკების სრული მომსახურებისათვის
ლაბორატორიისთვის ცენტრალური აპლიკაცია
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის ბიოქიმიის აპარატებისთვის
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის სისხლის საერთოს აპარატებისთვის
საწყობის და რეალიზაციის ობიექტების მართვა
SCS
შატო მუხრანისთვის
ტურისტული კომპანია
სიგმა ჯგუფი
მოსვლა-წასვლის განრიგი