აპლიკაცია კლინიკების სრული მომსახურებისათვის
წისქვილი ჯგუფის პირველადი სატესტო აპლიკაცია
GeoHospitals
ლაბორატორიისთვის ცენტრალური აპლიკაცია
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის ბიოქიმიის აპარატებისთვის
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის სისხლის საერთოს აპარატებისთვის
საწყობის და რეალიზაციის ობიექტების მართვა
SCS
შატო მუხრანისთვის
ტურისტული კომპანია
სიგმა ჯგუფი
მოსვლა-წასვლის განრიგი
სააფთიაქო რეალიზაცია