აპლიკაცია კლინიკების სრული მომსახურებისათვის
GeoHospitals
ლაბორატორიისთვის ცენტრალური აპლიკაცია
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის ბიოქიმიის აპარატებისთვის
ლუი პასტერის ლაბორატორიისთვის სისხლის საერთოს აპარატებისთვის
საწყობის და რეალიზაციის ობიექტების მართვა
SCS
მოსვლა-წასვლის განრიგი
სააფთიაქო რეალიზაცია